StumbleUpon.com

ADOPT A RANGER

Home Up

Het belang van rangers
Wat we willen
Bijkomstige voordelen
De kosten van een ranger
OFFSET CARBON EMISSIONS AND GREENHOUSE GAS WITH NATIONAL PARK RANGERS
Rangers in elk gebied
Beheer en toezicht
DRAAG BIJ
Help mee!
Geld inzamelen
Landen programmas
Economics
Forum

 

NAVIGATION BAR
park rangers Deutsch
adopt a ranger Portuguŕs
Espa˝ol
Ruski
Franšais
Nederlands
Chinese
Japanese
Italiano

WICE

Languages without links have not yet been translated and we are looking for volunteers to help us with the translations.

Nederlands is voor de helft klaar

 

DE ADOPT A RANGER STICHTING

nodigt je uit om mee te doen aan de belangrijkste beweging die er ooit geweest is om de natuur te beschermen en tegelijkertijd klimaatveranderingen te bestrijden:

bullet

Draag bij aan salarissen van boswachters (parkrangers *) die nationale parken boswachterijen en natuurgebieden beheren;

bullet

Word fondsenwerver voor je "eigen" ranger of boswachter in je favoriete natuurgebied of "boswachterrij" in de tropen;

bullet

Compenseer je koolstofdioxide-uitstoot;

bullet

Vertraag de grootste uitroeiing van soorten in de geschiedenis van onze planeet en red daar miljoenen soorten mee in natuurgebieden/boswachterijen;

bullet

Bescherm de natuur en steun tegelijkertijd de plaatselijke bevolking in in de tropen en elders in ontwikkelingslanden;

bullet

Sluit je aan bij Adopt A Ranger voor de belangrijkste actie die ooit is ondernomen om de natuur te beschermen;

bullet

Doe mee met het fondsenwervingsprogramma van Adopt A Ranger en ontvang een beloning voor je tijd en moeite;

bullet

Praat online met een ranger / boswachter.In een notendop
De Verenigde Naties hebben gemeld dat klimaatverandering leidt tot het opwarmen van de aarde, het stijgen van de zeespiegel en ernstige problemen met het weer. De gevolgen voor de natuur zullen verwoestend zijn. Het is niet te voorkomen dat veel planten- en diersoorten daardoor voor altijd zullen verdwijnen. De Verenigde Naties hebben heel duidelijk aangegeven dat de klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt**. Daarom is de mensheid gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitsterven van miljoenen soorten. Het is een grootschalige specicide***. Er zijn geen wetenschappelijke modellen beschikbaar die voorspellen hoeveel procent van de soorten door de klimaatverandering zal uitsterven, maar we weten dat het een hoog percentage zal worden.


Een paar voorbeelden:

bullet

Tropische regenwouden, waar meer verschillende soorten voorkomen dan waar dan ook op aarde, zullen naar verwachting warmer en droger worden. Miljoenen soorten die niet kunnen overleven in drogere omstandigheden zullen voor altijd verdwijnen.

bullet

Bij het stijgen van de zeespiegel komen moerassen die aan de kust liggen onder water te staan. Veel soorten die ervan afhankelijk zijn, raken daardoor een groot deel van hun biotoop (leefgebied) kwijt.

bullet

Koraalriffen gaan dood als ze aan hogere temperaturen worden blootgesteld. Als de temperatuur van de oceanen een blijvende verandering ondergaat, zullen veel koraalriffen verdwijnen.

Het World Institute for Conservation & Environment, WICE heeft berekend dat ongeveer tien tot twaalf procent van het totale aardoppervlak ongeveer 70% van de soorten kan beschermen. Maar in minder dan de helft van de beschermde gebieden in die landen zijn boswachters of rangers aanwezig. Zonder rangers of boswachters worden deze gebieden onder de voet gelopen. Bossen worden gekapt en de natuur wordt omgezet in landbouwgebieden . Naar een  voorzichtige schatting zal de helft van de beschermde natuurgebieden in ontwikkelingslanden (waarvan vele in de tropen)  in de komende twintig jaar in landbouwgebieden worden omgezet, als er geen rangers of boswachters zijn om dat te voorkomen. Daardoor zou de soortenvariatie op aarde tot niet meer dan 50 procent teruggebracht worden. Dat is een situatieschets die nog geen rekening houdt met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is een voorzichtige schatting dat daarnaast nog eens 10 tot 20% van de soorten op aarde door de klimaatverandering zullen verdwijnen. Als de klimaatverandering en het aantasten van natuurgebieden allebei ongehinderd doorgaan, worden we waarschijnlijk geconfronteerd met een verlies aan soorten van 60 tot 70% tijdens de 21e eeuw, dat alles volledig te wijten aan menselijke activiteiten. Het zou de grootste  soortenuitroeiing of specicide zijn die ooit op onze planeet heeft plaatsgevonden. Met effectieve beschermende maatregelen zullen er waarschijnlijk "maar" 40 tot 50% van de soorten verdwijnen.

Volgens de gegevens uit de United Nations Protected Areas database hebben ontwikkelingslanden en overgangslanden ongeveer 1 miljard (1.000.000.000) hectare beschermde natuurgebieden vooral in de tropen, ongeveer ter grootte van BraziliŰ en Peru samen. Als er niet genoeg parkrangers / boswachters zijn, gaat de helft van dat gebied naar de knoppen. Dan verdwijnen dus de bossen in een half miljard (500.000.000) hectare natuurgebied. Dat is honderd keer zoveel bos als in dezelfde periode kan worden aangeplant. Bos aanplanten is een maatregel die door het verdrag van Kyoto bevorderd wordt om klimaatverandering tegen te gaan. Het aanplanten van nieuw bos kost zeker 1000 tot 5000 dollar per hectare. Deze bossen zijn ook natuurgebieden / boswachterijen en moeten dus door boswachters beschermd worden. Daarnaast moeten ze minstens tien jaar lang beheerd worden. Vergeleken met beschermde natuurgebieden/ boswachterijen zijn aangeplante bossen klein en daarom kunnen de kosten per hectare zelfs 100 keer zo hoog zijn als de kosten per hectare voor gewone natuurgebieden/boswachterijen. Daarom is het beschermen van natuurgebieden/boswachtrijen honderd tot tweehonderd maal zo goedkoop als het aanplanten van nieuw bos. Daarnaast zijn natuurgebieden/boswachterijen effectiever dan aangeplante bossen bij het beperken van CO2-uitstoot. Als we natuurgebieden/boswachterijen beschermen, voorkomen we het afslachten van leven op aarde. Aangeplante bossen daarintegen dragen weinig bij aan het behoud van soorten. Als je graag iets wil doen dat ECHT helpt tegen klimaatveranderingen, dan mag je er zeker van zijn dat het adopteren van een ranger of boswachter een van de effectiefste methoden is. Als je een ranger adopteert, help je voorkomen dat er in de komende twintig jaar honderden miljoenen hectares bos in koolstofdioxide (CO2) worden omgezet. Tegelijkertijd help je mee miljoenen soorten te behouden die anders samen met de bossen zouden verdwijnen.

De wereld moet zijn natuurbehoudsprogramma's herschrijven en een nieuw beleid voor een effectieve natuurbehoud opstellen, dat de gevolgen van zowel klimaatverandering als landontginning moet beperken. Klimaatveranderingen kunnen we niet tegenhouden, maar we kunnen de verwoesting van onontgonnen land in natuurgebieden wel een halt toeroepen. Eigenlijk is het heel gemakkelijk, betaalbaar en nuttig vanuit sociaal perspectief.

WICE heeft berekend dat er wereldwijd 140.000 parkwachters nodig zijn voor de beschermde gebieden in ontwikkelings- en overgangslanden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal rangers dat op dit moment aan het werk is, maar meer dan een kwart van het benodigde aantal is het waarschijnlijk niet. Dat betekent dat er wereldwijd in ontwikkelings- en overgangslanden een tekort van 105.000 parkwachters is.

Adopt A Ranger is opgericht om fondsen te werven in verband met het gevaar dat de natuur op aarde het meest bedreigt: nationale parken en natuurgebieden zonder rangers.

Wij zullen ook samenwerken met internationale donororganisaties om hun natuurbehoudsprogramma's effectiever te maken. We zullen internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) adviseren over hoe ook zij kunnen bijdragen aan het behoud van het leven op aarde.

* Om onze website beter vindbaar te maken in de zoekmaschines hebben wij bepaalde woorden gebruikt en die vet gedrukt. Dit leidt soms tot wat vreemde uitdrukkingen, maar daardoor kunnen veel meer mensen onze website vinden. Wij hebben hier "Rangers" vertaald met "boswachters", wij gebruiken hier de term boswachterij voor natuurgebied al is dat niet precies hetzelfde,  etc. Trefwoorden van deze pagina zijn: boswachters, boswachterij
**  Het bewustzijn groeit dat de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere zogenaamde broeikasgassen de grootste oorzaak van de klimaatveranderingen is. Steeds meer regeringen, en anderen, sluiten zich daarbij aan, maar toch hebben nog veel mensen goed gedocumenteerde twijfels, of dit waar is. Adopt A Ranger respecteert beide standpunten en wil met iedereen samenwerken, ongeacht zijn of haar mening over de invloed van CO2 op het klimaat. Klik de link hieronder om te lezen hoe Adopt A Ranger de voor- en tegenstanders in deze zaak hoopt te verenigen.
*** Specicide is het opzettelijk laten verdwijnen van een soort. Zoiets bewust laten gebeuren zonder er gezamenlijk iets aan te doen, maakt het een grootschalige specicide.
 

 

Lees wat bekende natuurbeschermers over parkwachters zeggen DRAAG BIJ Climate change: Fact of fiction. Lees hier wat Adopt A Ranger hierover te zeggen heeft

 

 

 

 

ranger_guarding_saiga_antelopes.jpg (64225 bytes)
wpe1.jpg (51658 bytes)

 

The Adopt A Ranger website is part of an integrated net of nature conservation information websites. The following table lists the latest news on those combined websites: 

WHAT'S NEW
January
Shop on line Click here.
October
More than 500 new nature  photos Click here.
Great new indian summer photos of Aspen in Wasatch National Forest.
Completed and corrected lists of al bird species in Franšais, Deutsch, Nederlands, Espa˝ol.      
September

We uploaded more than 100 photos on national Parks on our Album Share yours too! Click here

Follow us on Facebook with daily updates
Follow us on Twitter with daily updates
Follow us on LinkedIn with daily updates
April
Free open source ILWIS 3.6 has a brand new images import and export module. Download it now.
Fabulous packing lists for travelers for different kinds of destinations (jungle, mountains, beach, cities, etc.)  and travel types (car, plane, back packing, etc.) To the lists.
Forum entry on travel info, like countless phone numbers and links to airlines, great booking sites, etc, for several countries. Click here
Album entry on the forum where you can upload species of birds, plants, mammals etc. that you want identified. Click here
We made a page on essentials for simple hand-held GPS
December
New countries: Cape Verde, Djibouti, Equatorial Guinea  Sao Tome & Principe; Seychelles
Birdlists of all West African countries updates
WICE analyses the conservation status of the Godwit for the World Bank: Wintering grounds of entire population will disappear in Guinea Bissau. Read more.......
Run ILWIS on Linux. Read more...
Nature Worldwide forums heavily spammed and cleaned. Read more......
ILWIS downloads from ILWIS.ORG since initiation surpassed 10.000!
Collaboration with Bo Beolens' famous fatbirder website
New tables for all major countries in South America
April
Updated GIS software review on GIS4BIOLOGISTS
Posting on Natuurlijke Procesgang in de Oostvaarders Plassen (in Dutch)
Posting on effect to oxygen production and carbon fixation by trees and forests
A downloadable pdf with the text of the entire Adopt A Ranger website
A completely renewed computer software and service page with lots of free software
Unsere Deutsche Řbersetzung von Adopt A Ranger macht gute Vortschritte
March
The data on protected areas have been re-loaded
Updated reviews of free software
US Government kills Yellowstone National Park bisons or buffaloes
February
"Slaughtering of Seals in Namibia": Take a look at a long ignored nature management issue

Fatbirder's Top 500 Birding Websites

 

  * Join our updates on Adopt A Ranger developments on Facebook group "Friends of Adopt A Ranger" or by linking to the profile in the link
  * For your convenience we prepared a text version of this website, which you can download here: Download Adopt A Ranger Webtext
  * With continuously changing exchange rates between Euros and US Dollars, there are some difference between the mentioned values in Ç and $. We apologize that we can't continuously change the values and use nearby equivalents in rounded off figures.
  * WARNING: Only make payments electronically or by check. Please see our Instructions. Never pay cash to anyone.
*  Contact us by email if you are concerned about the legitimacy of a fundraiser or the appropriateness of the fundraising methods applied.
  * On most pages you will see words in bold that are frequently repeated. These are search words and phrases for the search engines. Please forgive us when they sometimes undermine our text style.  Those words and phrases help other visitors find our website.
  *

Email this website to a friend:

  *

or email to:

Adopt A Ranger Inc. is incorporated in West Virginia, USA, registered under control number 90701 enjoying exemption of Federal income tax under section 501 (c) (3) and in the Netherlands Stichting Adopt A Ranger under S200823. Disclaimer

 -   -